Drimble

Ontwerp-omgevingsvergunning Dickenesweg 3, Bennekom

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Ede op 22 mei 2019, betreffende een object gelegen in Bennekom.

informatie alleen over bennekom

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerp-omgevingsvergunning Dickenesweg 3, Bennekom

2018W1294

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo) ‘Dickenesweg 3, Bennekom’ met nummer NL.IMRO.0228.PB2019AGBG0008-0201, en de daarbij behorende stukken van donderdag 23 mei tot en met woensdag 3 juli (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt aan de Dickenesweg 3 in Bennekom. Het perceel ligt tussen de Harsloweg en Zwartesteeg, op circa 1800 meter ten westen van de rand van het dorp Bennekom. Het verzoek voorziet in het plaatsen van een mantelzorgwoning, welke net buiten het bouwvlak, zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan, wordt neergezet.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9024, 6710 HM Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088) 116 9900.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bennekom:

DatumBetreftOnderwerp
23-10-2019BennekomVerleende omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-256521)

23-10-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-256503)

16-10-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250817)

02-10-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-239585)

02-10-2019BennekomVerleende omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-239547)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.