Drimble

Terherne, De Achte 13: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, bodemenergiesysteem (MB 20190092) (Terherne)

Overig gepubliceerd door de Gemeente De Fryske Marren (De Friese Meren) op 22 mei 2019, betreffende een object gelegen in Terherne.

informatie alleen over terherne

Inhoud Overig:

Terherne, De Achte 13: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer, bodemenergiesysteem (MB 20190092)

Op 13 mei 2019 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem ten behoeve van het duurzaam verwarmen en koelen van de woning.

Meldingen worden slechts ter kennisname gepubliceerd. Tegen een gedane melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Terherne:

DatumBetreftOnderwerp
23-10-2019TerherneTerherne, Utbuorren: verleende toestemming voor carbid schieten (CS 20190001/1940186203)

Betreft: Overig (gmb-2019-257925)

11-10-2019TerherneBesluit sluiting panden

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-247510)

09-10-2019TerherneTerherne, Buorren 29: ontvangen melding incidentele festiviteit 9 november 2019 (IF 20190079/1940183509)

Betreft: Overig (gmb-2019-246126)

02-10-2019TerherneTerherne, Komelkersstrjitte 8: aanvraag vergunning plaatsen dakkapel (OV 20190440/4682779)

Betreft: Overig (gmb-2019-239459)

02-10-2019TerherneTerherne, Pollehúskeeilân 1: verleende vergunning nieuwe woning (OV 20190305/4505453)

Betreft: Overig (gmb-2019-239139)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.