Drimble

Ontwerpwijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel' (Gemeente Halderberge)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Halderberge op 22 mei 2019

informatie alleen over gemeente halderberge

Inhoud Overig:

Ontwerpwijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel'

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge maakt bekend dat met ingang van 23 mei 2019 gedurende zes weken (tot en met 3 juli 2019) voor een ieder het ontwerpwijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel met plannummer NL.IMRO.1655.BPW6018-B001 ter inzage ligt.

De inhoud van het ontwerpwijzigingsplan betreft het wijzigen van een agrarische bestemming naar een woonbestemming aan de Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel.

Tijdens bovengenoemde periode kan eenieder het ontwerpwijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel’ inzien. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het omgevingsloket, Parklaan 15 te Oudenbosch en de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpwijzigingsplan ‘Vierschaarstraat 12a, Oud Gastel’ kenbaar maken aan het college van Burgemeester en Wethouders van Halderberge, Parklaan 15, Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch.

Indien u dit mondeling wenst te doen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar mevrouw A. Coppens op het nummer 0165-390507.

Oudenbosch, 22 mei 2019


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Halderberge:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019Gem. HalderbergeVastgesteld wijzigingsplan ‘Pietseweg 6b, Oud Gastel’

Betreft: Overig (stcrt-2019-56979)

16-10-2019BosschenhoofdOntwerpbeschikking omgevingsvergunning Advocatenhof 13, Bosschenhoofd

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-57063)

09-10-2019BosschenhoofdVooraankondiging bestemmingsplannen gemeente Halderberge

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-54470)

09-10-2019Gem. HalderbergeOntwerp uitwerkingsplan ‘Oud Gastel Noord, fase 4 te Oud Gastel’

Betreft: Overig (stcrt-2019-55089)

07-10-2019Gem. HalderbergeNADERE REGEL RE-INTEGRATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE HALDERBERGE

Betreft: Overig (gmb-2019-241132)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.