Drimble

Hollands Kroon - Week 20 - Verleende evenementenvergunning voor Teambuilding Familiedag. (Gemeente Hollands Kroon)

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente Hollands Kroon op 21 mei 2019

informatie alleen over gemeente hollands kroon

Inhoud Evenementenvergunning:

Hollands Kroon
- Week 20
- Verleende evenementenvergunning voor Teambuilding Familiedag.

De burgemeester maakt bekend, dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) Hollands Kroon de volgende vergunning is verleend:

Het evenement: Teambuilding Familiedag bij de Haukeshaven in Westerland van 11 juli 2019 om 10:00 uur tot 13 juli 2019 tot 18:00 uur.

Hoe maak ik bezwaar?

Als u het niet eens bent met een beschikking in deze publicatie, kunt u daartegen binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een schriftelijk bezwaarschrift indienen tot 28 juni 2019. U kunt de brief richten aan de degene door wie de beschikking is afgegeven; bij het college van burgemeester en wethouders of bij de burgemeester. In het bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende schrijven:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats;

 • de datum;

 • over welke beschikking het gaat (welke genomen beslissingen door college of burgemeester);

 • de redenen waarom u het er niet mee eens bent;

 • uw handtekening.

 • Het indienen van een bezwaarschrift kost u niets. De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal twaalf weken in beslag nemen. Deze termijn van twaalf weken kunnen wij eenmaal met zes weken verlengen. Uw bezwaarschrift wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders advies geeft. U krijgt de gelegenheid mondeling te worden gehoord over uw bezwaren. Daarvoor ontvangt u dan van de commissie een uitnodiging.

  Voorlopige voorziening

  Als u vindt dat, zolang nog niet op uw bezwaarschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierecht).


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Hollands Kroon:

  DatumBetreftOnderwerp
  20-08-2019Gem. Hollands KroonHollands Kroon - Week 33 - Verleende evenementenvergunning voor NOA.

  Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-206181)

  20-08-2019Gem. Hollands KroonHollands Kroon - Week 33 - Verleende ontheffing sluitingstijdstip op 30 augustus, 27 en 28 september, 31 oktober, 29 november en 21 december 2019 aan Dorpshuis De Oude School in Wieringerwaard.

  Betreft: Overig (gmb-2019-206290)

  20-08-2019Gem. Hollands KroonHollands Kroon - Week 33 - Verleende ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken (art. 35 DH-wet) voor NOA.

  Betreft: Overig (gmb-2019-206193)

  20-08-2019Nieuwe NiedorpHollands Kroon - week 32, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Dorpsstraat 146, Nieuwe Niedorp

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-205767)

  20-08-2019MiddenmeerHollands Kroon - week 32, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Nieuw Almersdorperweg 12, Middenmeer.

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-205764)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.