Drimble

Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een esdoorn op de locatie Molenweg 12, 1742 NK in Schagen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schagen op 21 mei 2019, betreffende een object gelegen in Schagen.

informatie alleen over schagen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een esdoorn op de locatie Molenweg 12, 1742 NK in Schagen

Zaaknummer: O-19-0101

Besluitdatum: 17 mei 2019

Besluit: verleende vergunning

Locatie: Molenweg 12, 1742 NK in Schagen

Omschrijving: het kappen van een esdoorn

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, belt u ons dan? Dit kan via nummer (0224) 210 400. Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken vanaf 18 mei 2019 een bezwaarschrift aan ons zenden. Hoe u dit kunt doen staat op www.schagen.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.

Kosten

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening of een beroepszaak bij de rechtbank, brengt de rechtbank kosten in rekening. Dit heet griffirecht. Hetzelfde geldt voor de overige rechtsprekende instanties, zoals de Raad van State. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Schagen:

DatumBetreftOnderwerp
26-06-2019SchagenAanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 46 appartementen op de locatie Regioplein, kadastraal bekend als sectie A nummer 3037 in Schagen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-157377)

26-06-2019SchagenVerleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen op het voor- en achterdakvlak van een woning op de locatie Cornelis Bregmanstraat 55, 1741 BK in Schagen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-156093)

25-06-2019SchagenOntheffing voor het plaatsen van een tijdelijke steiger op de locatie Markt 22, 1741 BS in Schagen

Betreft: Overig (gmb-2019-155033)

25-06-2019SchagenOntheffing voor het plaatsen van een hijskraan op de openbare weg op de locatie Menno Poldervaartstraat voor nummer 3, 1742 SW in Schagen

Betreft: Overig (gmb-2019-154922)

25-06-2019SchagenBevestiging melding voor het houden van het evenement Stratenmarkt Nes Noord op de locatie Nes Noord in Schagen

Betreft: Overig (gmb-2019-155333)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.