Drimble

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oranjelaan 20A in Waddinxveen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Waddinxveen op 21 mei 2019, betreffende een object gelegen in Waddinxveen.

informatie alleen over waddinxveen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oranjelaan 20A in Waddinxveen

Op 9 mei 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2019034652. Dit betreft het brandveilig gebruiken van een verblijfplaats ter plaatse van de Oranjelaan 20A in Waddinxveen. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • brandveilig gebruik (brandveiligheid)

 • Inzage

  Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Waddinxveen. De inzageperiode is zes weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. Een dag na de start van inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes weken na de start van de beroepstermijn.

  Beroep

  Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.

  Een beroepschrift kan ook digitaal worden ingesteld op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Het indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

  Voorlopige voorziening

  Indien er een spoedeisend belang is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

  Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Inlichtingen

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Waddinxveen:

  DatumBetreftOnderwerp
  14-10-2019WaddinxveenKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Egelantier 18 in Waddinxveen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-249218)

  14-10-2019WaddinxveenKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Peuleyen achter 124 in Waddinxveen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-248915)

  14-10-2019WaddinxveenKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lindengaarde 17A in Waddinxveen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-249427)

  11-10-2019WaddinxveenKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ganzerik 66 in Waddinxveen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-247366)

  11-10-2019WaddinxveenKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tuinbouwweg (Triangel linten) in Waddinxveen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-247356)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.