Drimble

Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van vijf recreatiewoningen op de locatie Kruisweg 5 h121, h122, h123, h124 en h125 in Callantsoog

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schagen op 21 mei 2019, betreffende een object gelegen in Callantsoog.

informatie alleen over callantsoog

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van vijf recreatiewoningen op de locatie Kruisweg 5 h121, h122, h123, h124 en h125 in Callantsoog

Zaaknummer: O-19-0091

Besluitdatum: 17 mei 2019

Besluit: verleende vergunning

Locatie: Kruisweg 5 h121, h122, h123, h124 en h125 in Callantsoog

Omschrijving: het vervangen van vijf recreatiewoningen

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, belt u ons dan? Dit kan via nummer (0224) 210 400. Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken vanaf 18 mei 2019 een bezwaarschrift aan ons zenden. Hoe u dit kunt doen staat op www.schagen.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.

Kosten

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening of een beroepszaak bij de rechtbank, brengt de rechtbank kosten in rekening. Dit heet griffirecht. Hetzelfde geldt voor de overige rechtsprekende instanties, zoals de Raad van State. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Callantsoog:

DatumBetreftOnderwerp
18-06-2019CallantsoogVerleende evenementenvergunning voor het houden van het evenement Zwipeout Callantsoog op het strand ter hoogte van strandslag Kiefteglop in Callantsoog

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-148069)

14-06-2019CallantsoogBesluit nummeraanduiding; Zeeweg 38 rv1 in Callantsoog

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-145462)

14-06-2019CallantsoogBesluit nummeraanduiding; Uitlandseweg 5 h1, h2, h3, h4 en h5 in Callantsoog

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-145459)

13-06-2019CallantsoogVerleende evenementenvergunning voor het houden van circusvoorstellingen door Nationaal circus Barani op de locatie Duinweg parkeerterrein voordijk in Callantsoog

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-144170)

03-06-2019CallantsoogVerleende evenementenvergunning voor het houden van het evenement Poolvoetbal en Bierproeverij op de locatie Dorpsplein in Callantsoog

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-135119)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.