Drimble

Hollands Kroon - Week 20 - Verleende evenementenvergunning voor Floralia Nieuwe Niedorp.

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente Hollands Kroon op 21 mei 2019, betreffende een object gelegen in Nieuwe Niedorp.

informatie alleen over nieuwe niedorp

Inhoud Evenementenvergunning:

Betreft gehele Dorpsstraat

De burgemeester maakt bekend, dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) Hollands Kroon de volgende vergunning is verleend:

Het evenement: Floralia in de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp op 14 september 2019 van 14:00 uur tot 21:30 uur en op 15 september 2019 van 10:00 uur tot 21:30 uur.

Hoe maak ik bezwaar?

Als u het niet eens bent met een beschikking in deze publicatie, kunt u daartegen binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een schriftelijk bezwaarschrift indienen tot 28 juni 2019. U kunt de brief richten aan de degene door wie de beschikking is afgegeven; bij het college van burgemeester en wethouders of bij de burgemeester. In het bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende schrijven:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats;

 • de datum;

 • over welke beschikking het gaat (welke genomen beslissingen door college of burgemeester);

 • de redenen waarom u het er niet mee eens bent;

 • uw handtekening.

 • Het indienen van een bezwaarschrift kost u niets. De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal twaalf weken in beslag nemen. Deze termijn van twaalf weken kunnen wij eenmaal met zes weken verlengen. Uw bezwaarschrift wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders advies geeft. U krijgt de gelegenheid mondeling te worden gehoord over uw bezwaren. Daarvoor ontvangt u dan van de commissie een uitnodiging.

  Voorlopige voorziening

  Als u vindt dat, zolang nog niet op uw bezwaarschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierecht).


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nieuwe Niedorp:

  DatumBetreftOnderwerp
  20-08-2019Nieuwe NiedorpHollands Kroon - week 32, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Dorpsstraat 146, Nieuwe Niedorp

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-205767)

  07-08-2019Nieuwe NiedorpHollands Kroon – Week 32 - Ontwerpbestemmingsplan Westerweg, Nieuwe Niedorp

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-197696)

  07-08-2019Nieuwe NiedorpHollands Kroon- Week 32- Ontwerpbesluit tot weigering intrekking omgevings-vergunning milieu, locatie Paadje 14 (en 18) in Nieuwe Niedorp

  Betreft: Overig (gmb-2019-197534)

  07-08-2019Nieuwe NiedorpHollands Kroon – Week 32 - Ontwerpbestemmingsplan Westerweg, Nieuwe Niedorp

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-44706)

  06-08-2019Nieuwe NiedorpHollands Kroon - week 30, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van De Meet 1 Nieuwe Niedorp

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-196834)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.