Drimble

Vastgesteld 'Buitengebied Holten, rood voor rood Jeurlinksweg 18'

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Rijssen-Holten op 21 mei 2019, betreffende een object gelegen in Holten.

informatie alleen over holten

Inhoud Bestemmingsplan:

Vastgesteld 'Buitengebied Holten, rood voor rood Jeurlinksweg 18'

Dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Jeurlinksweg en de Oude Deventerweg in Holten (7461 CL). Het plan maakt planologisch middels rood voor rood twee compensatiekavels mogelijk.

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2018008-0401 en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2018008-/NL.IMRO.1742.BPB2018008-0401/

U kunt het bestemmingsplan vanaf woensdag 22 mei 2019 t/m woensdag 3 juli 2019 inzien bij het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Een belanghebbende die op tijd zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken, kan vanaf de donderdag na terinzagelegging gedurende de genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst het besluit totdat op dat verzoek is beslist. Meer informatie over beroep vindt u op www.rijssen-holten.nl/beroep. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimte.

Rijssen, 21 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten,

Namens deze:

A.C. Hofland, burgemeester

A.C. van Eck, gemeentesecretaris


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Holten:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019HoltenSloopmelding, Rijssenseweg 38, het saneren van asbest (ingekomen)

Betreft: Sloopvergunning

16-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Winkelbergweg 32, het kappen van bomen (ingekomen aanvraag)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Winkelbergweg 18, het kappen van bomen (verleende vergunning)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Winkelbergweg 17, het kappen van bomen (verleende vergunning)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Vianenweg 122, het kappen van bomen (ingekomen aanvraag)

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.