Drimble

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Brugstraat 5 in Bodegraven

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk op 20 mei 2019, betreffende een object gelegen in Bodegraven.

informatie alleen over bodegraven

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Brugstraat 5 in Bodegraven

Op 15 mei 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2019046952. Dit betreft het gedeeltelijk vervangen van de gevel ter plaatse van de Brugstraat 5 in Bodegraven. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

 • bouwen

 • Inzien

  De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

  Bezwaar

  Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, postbus 401, 2410 AK Bodegraven t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 17 mei 2019 en bedraagt 6 weken.

  Voorlopige voorziening

  Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

  Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Inlichtingen

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bodegraven:

  DatumBetreftOnderwerp
  14-10-2019BodegravenKennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Nieuwe Markt 1 in Bodegraven

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-248812)

  14-10-2019BodegravenKennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Burg. v. Dobben de Bruijnstraat 40 in Bodegraven

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-248686)

  14-10-2019BodegravenKennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Fluitekruid 18 in Bodegraven

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-248678)

  14-10-2019BodegravenKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zomerhuis 3 in Bodegraven

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-248607)

  14-10-2019BodegravenKennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning ambtshalve Henegouwerhof 48 in Bodegraven

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-248702)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.