Drimble

Verleende evenementenvergunning voor het houden van het evenement Struinen op de locatie Dorpsstraat in Tuitjenhorn

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schagen op 20 mei 2019, betreffende een object gelegen in Tuitjenhorn.

informatie alleen over tuitjenhorn

Inhoud Evenementenvergunning:

Verleende evenementenvergunning voor het houden van het evenement Struinen op de locatie Dorpsstraat in Tuitjenhorn

Datum evenement: 31 mei 2019

Zaaknummer: VBW-19-0044

Omschrijving: het houden van het evenement Struinen

Locatie: Dorpsstraat in Tuitjenhorn

Besluitdatum: 10 mei 2019

Geldigheid meerjarige vergunning: 2019 tot en met 2023

Bezwaarschrift

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, belt u ons dan ? Dit kan via nummer (0224) 210 400.Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken vanaf 17 mei 2019 een bezwaarschrift aan ons zenden. Hoe u dit kunt doen staat op www.schagen.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Uw bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Wilt u om spoedeisende redenen niet dat het besluit in werking treedt, dan kunt u tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.

Kosten

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening of een beroepszaak bij de rechtbank, brengt de rechtbank kosten in rekening. Dit heet griffierecht. Hetzelfde geldt voor de overige rechtsprekende instanties, zoals de Raad van State. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website rechtspraak.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Tuitjenhorn:

DatumBetreftOnderwerp
08-10-2019TuitjenhornVerleende evenementenvergunning voor het houden van een Sinterklaasintocht in Tuitjenhorn op de locatie route door het dorp eindigend bij Dorpsstraat 37, 1747 HA in Tuitjenhorn

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-243462)

04-10-2019TuitjenhornOntwerpbestemmingsplan ‘Delftweg 20, Tuitjenhorn’, perceel Delftweg 20, 1747GA in Tuitjenhorn, Gemeente Schagen.

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-241629)

04-10-2019TuitjenhornVerleende vergunning Drank- en Horeca voor V.O.F. Ahoj

Betreft: Overig (gmb-2019-241026)

04-10-2019TuitjenhornOntwerpbestemmingsplan ‘Delftweg 20, Tuitjenhorn’, perceel Delftweg 20, 1747GA in Tuitjenhorn, Gemeente Schagen.

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-55072)

03-10-2019TuitjenhornBesluit nummeraanduiding Sportlaan 1a in Tuitjenhorn

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-240066)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.