Drimble

Verleende omgevingsvergunningen (Bennekom)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Ede op 16 mei 2019, betreffende een object gelegen in Bennekom.

informatie alleen over bennekom

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunningen en meldingen

Verleende reguliere vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

Verzenddatum

2019W1073

Molenstraat 122

het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van de woning

9-5-2019

6721 WP Bennekom

9-5-2019

2019W0311

Beatrixlaan 5

het kappen van 3 douglassen en 3 fijnsparren

8-5-2019

6713 PR Ede

8-5-2019

2019W0974

Bovenbuurtweg 144

het verbouwen en uitbreiden van de woning

9-5-2019

6717 XC Ede

9-5-2019

2019W0644

Catharinadaal 74

het kappen van 2 coniferen

10-5-2019

6715 KD Ede

10-5-2019

2017W2696

Francis Baconstraat 00

het kappen van 1 zwarte els en 1 schietwilg

6-5-2019

6718 XM Ede

6-5-2019

2019W0832

Grotestraat 50

het opsplitsen van één winkel in twee winkelformules

8-5-2019

6711 AN Ede

8-5-2019

2019W0735

Hogewoud 60 kavel 2

het bouwen van een woning

7-5-2019

Ede

7-5-2019

2019W0917

Juliana van Stolberglaan 46

het maken van een uitweg

6-5-2019

6713 PJ Ede

6-5-2019

2019W0965

Klaphekweg 32

verplaatsen en verbreden van een uitweg

10-5-2019

6713 HN Ede

10-5-2019

2019W0175

Otterloseweg 26

het kappen van 1 beuk en 1 eik

6-5-2019

6732 BS Harskamp

6-5-2019

2019W0164

Barneveldseweg 19 A

het veranderen van het bedrijf OBM

8-5-2019

6741 LH Lunteren

8-5-2019

2019W0667

Fliertseweg 24

het legaliseren van een bijgebouw

9-5-2019

6741 NL Lunteren

9-5-2019

2019W0933

Hessenweg nabij nr. 124 Lunteren

Nieuwbouw van een woning met een vergunningsvrij bijgebouw

9-5-2019

9-5-2019

2019W0813

Lage Veldweg rechts naast nr. 30 6741 JL Lunteren

het tijdelijk plaatsen van units i.v.m. bouw woning

8-5-2019

8-5-2019

2018W2900

Lage Veldweg 30

afwijken van het bestemmingsplan voor de situering schuur

6-5-2019

6741 JL Lunteren

6-5-2019

2018W0636

Postweg 191

het uitbreiden van de veestal en voerkeuken

7-5-2019

6741 MJ Lunteren

10-5-2019

2019W0332

Mosselseweg 2

handelen in strijd met de regels

7-5-2019

6731 SK Otterlo

7-5-2019

Gedeeltelijk verleende reguliere vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

Verzenddatum

2019W0295

Diepenbrocklaan 29

het kappen van 13 bomen,

7-5-2019

6711 GM Ede

geweigerd voor boom nr. 2 en nr. 7 t/m 9.

7-5-2019

Verlengingsbesluiten

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum verlenging

2019W0757

Hullenbergweg 10

legalisering ondersteuningsconstructie beplanting

7-5-2019

6721 AN Bennekom

2019W0624

Maanderdijk 23

het bouwen en verbouwen van een rundvee- en jongveestal

6-5-2019

6721 NE Bennekom

2019W0664

Darwinstraat 10

het aanleggen van 2 uitritten

6-5-2019

6718 XR Ede

2019W0654

Fransesteeg 8

het bouwen van een bedrijfspand

8-5-2019

6718 TX Ede

2019W0723

Reehorsterweg 5 A

het kappen van 1 eik

8-5-2019

6717 LD Ede

2019W0883

Stationsweg 42

het realiseren van 5 appartementen en veranderen van de kap

10-5-2019

6711 PS Ede

2019W0721

Buurtboslaan 9

het kappen van 1 grove den en 2 eiken

8-5-2019

6731 CX Otterlo

Verleende uitgebreide vergunningen 4*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

Verzenddatum

2018W2952

Essenburg 1 C

gebruik kinderdagverblijf

6-5-2019

6714 EM Ede

6-5-2019

Geweigerde vergunning 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

Verzenddatum

2019W0510

De Wiek 11

het plaatsen van reclame-uitingen

6-5-2019

6712 JA Ede

6-5-2019

Buiten behandeling laten 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019W0523

Veldhuizerbrink 24

het kappen van 5 dennen

6-5-2019

6712 BZ Ede

Ingetrokken aanvraag voor verlening

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019W1088

Grotestraat 50

het plaatsen van een reclame-aanduiding

8-5-2019

6711 AN Ede

Geaccepteerde meldingen

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019KM090

Grietjeshof 23

het kappen van 1 conifeer

8-5-2019

6721 VG Bennekom

2019KM083

Van Kellstraat 33

het kappen van 1 esdoorn

6-5-2019

6721 VT Bennekom

2019M0170

Buys Ballotstraat 4

veranderen van het bedrijf

6-5-2019

6716 BL Ede

2019KM082

Margrietlaan 45

het kappen van 1 berk

6-5-2019

6713 PL Ede

2019M0042

Venturistraat 2 A

oprichten en in werking hebben van een bouwbedrijf

6-5-2019

6718 XW Ede

2019M0206

Bruinhorsterpad 15

melden beëindiging agrarisch bedrijf

6-5-2019

6741 PP Lunteren

2019M0176

Renswoudsestraatweg 21 6741 ME Lunteren

veranderen van het bedrijf

9-5-2019

Besluit MER-beoordeling

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum afhandeling

2019MER009

Meulunterseweg 112

melden MER-beoordeling

8-5-2019

6741 HP Lunteren

Vergunningsvrij

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2019W1103

Hendrik van Poelwijcklaan 15

het plaatsen van een zonnescherm

9-5-2019

6721 PL Bennekom

(*2) Zienswijze

U kunt gedurende zes weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert. Uw brief kunt u sturen naar Postbus 9024, 6710 HM Ede.

(*3) Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de

besluitdatum schriftelijk bezwaar indienen tegen de vergunning bij het college van burgemeester en

wethouders van Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088-11 69 900). U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, kijkt u hiervoor op www.ede.nl/bezwaarmaken.

(*4) Beroep

Informatie over hoe u beroep kunt indienen tegen een genomen besluit, kunt u krijgen bij het team

Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei (088-11 69 900). Een beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal

indienen, kijkt u hiervoor op https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33

(*5) Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bennekom:

DatumBetreftOnderwerp
14-06-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-145618)

05-06-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-137183)

22-05-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-125117)

22-05-2019BennekomVerleende omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-125125)

22-05-2019BennekomOntwerp-omgevingsvergunning Dickenesweg 3, Bennekom

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-122306)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.