Drimble

Horeca- en Exploitatievergunningen (Gemeente Ede)

Exploitatievergunning gepubliceerd door de Gemeente Ede op 16 mei 2019

informatie alleen over gemeente ede

Inhoud Exploitatievergunning:

Drank- en Horecawetvergunning

Horeca- en Exploitatievergunningen

Soort

Omschrijving

Datum ter inzage

Drank- en Horecawetvergunning

Schaapskooi, Panoramaweg 27 in Bennekom

Melk & Puur, Grotestraat 103 in Ede

15 mei 2019

15 mei 2019

Exploitatievergunningen

Soort

Omschrijving

Datum ter inzage

Exploitatievergunning

Schaapskooi, Panoramaweg 27 in Bennekom

Melk & Puur, Grotestraat 103 in Ede

15 mei 2019

15 mei 2019

Bezwaar burgemeester

Bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dat kan op de volgende wijze:

 • met het webformulier ‘Bezwaarschrift indienen’ op www.ede.nl/bezwaarmaken;

 • met een brief: deze stuurt u aan postbus 9022, 6710 HK Ede.

 • Zodra het besluit in werking treedt, kan de vergunninghouder de activiteit uitvoeren. Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u de Rechtbank Gelderland vragen om een voorlopige voorziening.

  U kunt op de volgende wijzen beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen:

 • met het webformulier op https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33;

 • met een brief: deze stuurt u aan Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.


 • Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Ede:

  DatumBetreftOnderwerp
  21-08-2019Gem. EdeHoreca- en Exploitatievergunningen

  Betreft: Exploitatievergunning (gmb-2019-206781)

  21-08-2019OtterloOntwerpbestemmingsplan Otterlo, Beekdalseweg 2

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-205618)

  21-08-2019BennekomVerleende omgevingsvergunningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-206724)

  21-08-2019Gem. EdeOntwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Ede, Kernhem-B west, noordelijk deel’

  Betreft: Overig (gmb-2019-204858)

  21-08-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-206722)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.