Drimble

Gemeente Ede - Laadpaal Van Hallstraat Lunteren - Van Hallstraat Lunteren

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Ede op 16 mei 2019, betreffende een object gelegen in Lunteren.

informatie alleen over lunteren

Inhoud Verkeersbesluit:

Laadpaal Van Hallstraat Lunteren

BESLUIT

besluit:

I. door plaatsing van borden E4 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van een onderbord “uitsluitend voor opladen elektrische auto’s”, tot het aanwijzen van parkeerplaatsen bestemd voor het opladen van elektrische auto’s op: Lunteren: Van Hallstraat (parkeervakken tegenover huisnummers 27 en 29)

II. een afschrift te zenden aan:

de brandweercommandant van Ede;

de korpschef van politie Oost-Nederland.

Ede 14 mei 2019

Burgemeester en wethouders

Namens deze,

HarrietteCampen

afdelingsmanager afdeling Beleid Infrastructuur en Milieu

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met Michiel Verhoef, (0318) 267 469, voor uitleg over het besluit. Bezwaar maakt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. U doet dit door het formulier bezwaarschrift indienen in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken onder het tabblad aanvragen. U mag ook een brief sturen. Als u de brief stuurt, wilt u dan de volgende punten vermelden?

- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

- de datum waarop u uw brief schrijft;

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

- het zaaknummer of voeg een kopie van het besluit bij;

- uw handtekening.

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Na afloop van de bezwaarprocedure hoort u of het besluit wijzigt. Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u de Rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Als de rechtbank uw verzoek toewijst, dan worden de gevolgen van het besluit opgeschort. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Lunteren:

DatumBetreftOnderwerp
18-09-2019LunterenOmgevingsvergunning Ruitenbeekweg 2, Lunteren

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-225779)

18-09-2019LunterenOmgevingsvergunning Ruitenbeekweg 2, Lunteren

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-51311)

10-07-2019LunterenOmgevingsvergunning Julianastraat 1 Lunteren

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-168965)

10-07-2019LunterenOmgevingsvergunning Julianastraat 1 Lunteren

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-38654)

20-06-2019LunterenVerleende omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-151651)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.