Drimble

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Ede, ENKA-terrein, appartementen noordrand’

Overig gepubliceerd door de Gemeente Ede op 15 mei 2019

informatie alleen over gemeente ede

Inhoud Overig:

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Ede, ENKA-terrein, appartementen noordrand’

Zaaknummer 109055

Op grond van art. 83, lid 1 en 2 en art. 110a Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders van Ede bereidt een besluit hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor ten behoeve van bestemmingsplan ‘Ede, ENKA-terrein, appartementen noordrand’.

Inzage

U kunt het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken (digitaal) inzien van donderdag 16 mei 2019 tot en met woensdag 26 juni 2019 bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Een besluit hogere waarde Wet geluidhinder (HWG) doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het besluit HWG betrekking op heeft. Om deze reden is het besluit HWG als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. In de publicatie van het bestemmingsplan ‘Ede, ENKA-terrein, appartementen noordrand’ vindt u, onder gerelateerde informatie, een directe link naar het bestemmingsplan waar het besluit HWG betrekking op heeft. Via deze link wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het besluit HWG vindt u onder de optie ‘Bijlagen’ bij het betreffende bestemmingsplan.

Gebied en gevolg

De hogere waarden hebben betrekking op de geluidsbelasting van de te realiseren appartementen aan de noordrand van het ENKA-terrein vanwege het spoorwegverkeer over het spoortraject Ede - Wageningen. Deze ontwikkelingen worden planologisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan ‘Ede, ENKA-terrein, appartementen noordrand’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2018ENKA0003-0201.

Zienswijze

Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens de inzageperiode een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit sturen aan het college van B&W, postbus 9022, 6710 HK Ede. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Jan-Frans de Leeuw, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 01 65.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Ede:

DatumBetreftOnderwerp
14-08-2019Gem. EdeOntwerpbestemmingsplan ‘Ede, Gezondheidscentrum Bellestein’

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-200726)

14-08-2019Gem. EdeHoreca- en Exploitatievergunningen

Betreft: Exploitatievergunning (gmb-2019-202036)

14-08-2019BennekomVerleende omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-202073)

14-08-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-202068)

14-08-2019Gem. EdeOntwerpbestemmingsplan ‘Ede, Gezondheidscentrum Bellestein’

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-45385)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.