Drimble

Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Beeldkwaliteitsplan voor het kopgebouw aan de Noordstrook op het ENKA terrein te Ede’

Overig gepubliceerd door de Gemeente Ede op 15 mei 2019

informatie alleen over gemeente ede

Inhoud Overig:

Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Beeldkwaliteitsplan voor het kopgebouw aan de Noordstrook op het ENKA terrein te Ede’

Zaaknummer 109055

Op grond van de ‘Inspraakverordening gemeente Ede 2009’

Op 7 mei 2019 hebben burgemeester en wethouders van Ede ingestemd met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Beeldkwaliteitsplan voor het kopgebouw aan de Noordstrook op het ENKA terrein te Ede’.

Inzage

U kunt het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Beeldkwaliteitsplan voor het kopgebouw aan de Noordstrook op het ENKA terrein te Ede’, van donderdag 16 mei 2019 tot en met woensdag 26 juni 2019 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Een beeldkwaliteitsplan (BKP) doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het BKP betrekking op heeft. Het BKP wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Ede.

In de publicatie van het bestemmingsplan ‘ Ede, ENKA-terrein, appartementen noordrand’ vindt u, onder gerelateerde informatie, een directe link naar het bestemmingsplan waar het BKP betrekking op heeft. Via deze link wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het BKP vindt u onder de optie ‘Bijlagen’ bij het betreffende bestemmingsplan.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt ten noorden van de Viscoselaan en ten zuiden van de Dr. Hartogsweg, op het ENKA-terrein in Ede. Het plan maakt 32 appartementen mogelijk.

Het beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving. Het betreft een aanvullend onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt bouwplannen op basis van dit plan.

Reactie

Woont u in de gemeente Ede of bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens deze periode een schriftelijke reactie over het plan sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9022, 6710 HK Ede. Het indienen van een elektronische reactie, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw reactie mondeling door te geven belt u Jan-Frans de Leeuw, (0318) 68 01 65.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Ede:

DatumBetreftOnderwerp
23-10-2019Gem. EdeHoreca- en Exploitatievergunningen

Betreft: Exploitatievergunning (gmb-2019-257366)

23-10-2019BennekomVerleende omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-256521)

23-10-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-256503)

16-10-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250817)

16-10-2019EderveenVerleende omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250818)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.