Drimble

Ontwerp beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Ederveen

Overig gepubliceerd door de Gemeente Ede op 15 mei 2019

informatie alleen over gemeente ede

Inhoud Overig:

Ontwerp beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Ederveen

Zaaknummer 108832

Op grond van de ‘Inspraakverordening gemeente Ede 2009’

Op 7 mei 2019 hebben burgemeester en wethouders van Ede ingestemd met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Ederveen’ in Ederveen.

Inzage

U kunt het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Bedrijventerrein Ederveen’ in Ederveen, van donderdag 16 mei tot en met woensdag 26 juni 2019 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Een beeldkwaliteitplan (BKP) doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het BKP betrekking op heeft. Het BKP wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Ede.

In de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan ‘Ederveen, Uitbreiding bedrijventerrein Ribesstraat’ vindt u, onder gerelateerde informatie, een directe link naar het bestemmingsplan waar het BKP betrekking op heeft. Via deze link wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het BKP vindt u onder de optie ‘Bijlagen’ bij het betreffende bestemmingsplan.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat kan globaal als volgt worden omschreven:

- de noordzijde grenst aan de achtertuin/zijtuin van de woningen aan de Luntersekade;

- de zuidzijde grenst aan de Seringstraat;

- de oostzijde grenst aan agrarische cultuurgronden binnen het agrarisch buitengebied;

- de westzijde grenst aan het bestaande bedrijventerrein De Hooikamp.

Het plan maakt de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk. Aansluitend op het bestaande bedrijventerrein De Hooikamp worden 5 werkkavels gerealiseerd. Daarnaast worden op de overgang naar het agrarisch buitengebied 7 woon/werkkavels mogelijk gemaakt.

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan geeft inzicht in de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving. Het is na vaststelling door de gemeenteraad een aanvullend onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota en zal worden gebruikt bij de toetsing van de bouwplannen.

Reactie

Woont u in de gemeente Ede of bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens deze periode een schriftelijke reactie over het plan sturen aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9022, 6710 HK Ede. Het indienen van een elektronische reactie, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw reactie mondeling door te geven belt u Wesley Scheffer, (0318) 68 08 81.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Ede:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250817)

16-10-2019EderveenVerleende omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250818)

16-10-2019Gem. EdeHoreca- en Exploitatievergunningen

Betreft: Exploitatievergunning (gmb-2019-250797)

16-10-2019Gem. EdeSubsidieregeling schoolplein en watertappunt gemeente Ede

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-250230)

16-10-2019Gem. EdeOntwerp-omgevingsvergunning ‘Langesteeg 14-16 Bennekom’

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-247951)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.