Drimble

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ederveen, Uitbreiding bedrijventerrein Ribesstraat’

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Ede op 15 mei 2019

informatie alleen over gemeente ede

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ederveen, Uitbreiding bedrijventerrein Ribesstraat’

Zaaknummer 108832

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Ederveen, Uitbreiding bedrijventerrein Ribesstraat’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2019EDRV0001-0201, in Ederveen en de daarbij behorende stukken van donderdag 16 mei tot en met woensdag 26 juni 2019 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Ederveen, Uitbreiding bedrijventerrein Ribesstraat’ kan globaal als volgt worden omschreven:

- de noordzijde grenst aan de achtertuin/zijtuin van de woningen aan de Luntersekade;

- de zuidzijde grenst aan de Seringstraat;

- de oostzijde grenst aan agrarische cultuurgronden binnen het agrarisch buitengebied;

- de westzijde grenst aan het bestaande bedrijventerrein De Hooikamp.

Het plan maakt de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk. Aansluitend op het bestaande bedrijventerrein De Hooikamp worden 5 werkkavels gerealiseerd. Daarnaast worden op de overgang naar het agrarisch buitengebied 7 woon/werkkavels mogelijk gemaakt.

Voor de planontwikkeling is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het ontwerp hiervan ligt eveneens ter inzage tijdens de hierboven genoemde inzageperiode en is afzonderlijk gepubliceerd.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9022, 6710 HK Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Wesley Scheffer, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 08 81.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Ede:

DatumBetreftOnderwerp
21-08-2019Gem. EdeHoreca- en Exploitatievergunningen

Betreft: Exploitatievergunning (gmb-2019-206781)

21-08-2019OtterloOntwerpbestemmingsplan Otterlo, Beekdalseweg 2

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-205618)

21-08-2019BennekomVerleende omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-206724)

21-08-2019Gem. EdeOntwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Ede, Kernhem-B west, noordelijk deel’

Betreft: Overig (gmb-2019-204858)

21-08-2019BennekomAanvragen omgevingsvergunningen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-206722)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.