Drimble

Ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen Holten, Oranjestraat 39 – 43’

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Rijssen-Holten op 7 mei 2019, betreffende een object gelegen in Holten.

informatie alleen over holten

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen Holten, Oranjestraat 39 – 43’

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de grond gelegen aan de Oranjestraat in Holten tussen huisnummer 39 en 43. Het plan maakt planologisch een woonbestemming zonder bouwmogelijkheid mogelijk. Er wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen zodanig dat in de toekomst woningbouw mogelijk is.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPHW2018003-0301 en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPHW2018003-/NL.IMRO.1742.BPHW2018003-0301/

U kunt het ontwerpplan en de bijbehorende stukken vanaf woensdag 8 mei 2019 t/m dinsdag 18 juni 2019 inzien bij het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Gedurende deze termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpplan bij de Gemeenteraad van Rijssen-Holten, o.v.v. zienswijze en de naam van het ontwerpplan. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpplan deze betrekking heeft.

Uw zienswijze stuurt u naar Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker Ruimte. Meer informatie over zienswijzen vindt u op www.rijssen-holten.nl/zienswijze.

Rijssen, 7 mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens deze:

A.C. Hofland, burgemeester

A.C. van Eck, gemeentesecretaris


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Holten:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019HoltenSloopmelding, Rijssenseweg 38, het saneren van asbest (ingekomen)

Betreft: Sloopvergunning

16-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Winkelbergweg 32, het kappen van bomen (ingekomen aanvraag)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Winkelbergweg 18, het kappen van bomen (verleende vergunning)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Winkelbergweg 17, het kappen van bomen (verleende vergunning)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Vianenweg 122, het kappen van bomen (ingekomen aanvraag)

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.