Drimble

Verleende evenementenvergunning, Koningsdag, 27 april 2019, Graftdijkplein, West Graftdijk (West-Graftdijk)

Evenementenvergunning gepubliceerd door de Gemeente Alkmaar op 24 april 2019, betreffende een object gelegen in West-Graftdijk.

informatie alleen over west-graftdijk

Inhoud Evenementenvergunning:

Verleende evenementenvergunning, Koningsdag, 27 april 2019, Graftdijkplein, West Graftdijk

Voor een evenement kunnen meerdere vergunningen/ontheffingen zijn verleend, zoals een evenementvergunning, een geluidsontheffing, een ontheffing van de Drank- en Horecawet of de Zondagswet.

Op 19 april 2019 is een vergunning verleend voor de viering van Koningsdag op 27 april 2019 op het Graftdijkplein in West Graftdijk.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de vergunning/ontheffing. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie.

Verleende vergunningen en ontheffingen liggen niet ter inzage. Wilt u een vergunning of ontheffing inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt bij unit Vergunning- en subsidieverlening via telefoonnummer 14 072.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in West-Graftdijk:

DatumBetreftOnderwerp
27-11-2019West-GraftdijkAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een kademuur, Kadastraal perceelnummer G1178 ter hoogte van Zuiderstraat 3, West-Graftdijk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-287622)

27-11-2019West-GraftdijkAanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de voorgevel, Cornelis Blaauwstraat 2, West-Graftdijk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-287611)

16-10-2019West-GraftdijkAanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen van een woonunit, Oudelandsdijkje 2A, West-Graftdijk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250484)

04-09-2019West-GraftdijkKennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, brandveilig gebruik Stichting Forte Kinderopvang, Kanaaldijk 1a, West-Graftdijk

Betreft: Overig (gmb-2019-217317)

10-07-2019West-GraftdijkVerleende omgevingsvergunning, kappen van een berk in voortuin, P. Pieterzoon Kroonstraat 2, West-Graftdijk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-169791)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.