Drimble

Paracommerciële Drank- en Horecavergunning Exploitatievergunning, S.V. Graftdijk, Kanaaldijk 1B, 1486 MG, West-Graftdijk

Drank- en horecavergunning gepubliceerd door de Gemeente Alkmaar op 24 april 2019, betreffende een object gelegen in West-Graftdijk.

informatie alleen over west-graftdijk

Inhoud Drank- en horecavergunning:

Paracommerciële Drank- en Horecavergunning Exploitatievergunning, S.V. Graftdijk, Kanaaldijk 1B, 1486 MG, West-Graftdijk

Drank en Horecawet en Algemene plaatselijke verordening

De burgemeester maakt bekend dat er geen zienswijzen zijn ingediend . De volgende vergunningen zijn verleend.

Verleend: Drank- en horecavergunning en exploitatie-/terrasvergunning.

Reden: nieuwe ondernemer

Naam: Sportvereniging Graftdijk

Handelsnaam: S.V. Graftdijk

Adres: Kanaaldijk 1B, 1486 MG West-Graftdijk

Openingstijden: dagelijks tussen 08:00 uur en 01:00 uur.

Terras: dagelijks tot 24:00 uur.

Met inachtneming van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt de vergunning vanaf 24 april 2019 gedurende zes weken ter inzage. Wilt u een vergunning inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt bij de Unit Leefgebied via telefoonnummer 14 072.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende deze periode van zes weken schriftelijk beroep aanteken bij de rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, locatie Alkmaar, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in West-Graftdijk:

DatumBetreftOnderwerp
27-11-2019West-GraftdijkAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een kademuur, Kadastraal perceelnummer G1178 ter hoogte van Zuiderstraat 3, West-Graftdijk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-287622)

27-11-2019West-GraftdijkAanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de voorgevel, Cornelis Blaauwstraat 2, West-Graftdijk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-287611)

16-10-2019West-GraftdijkAanvraag omgevingsvergunning, tijdelijk plaatsen van een woonunit, Oudelandsdijkje 2A, West-Graftdijk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250484)

04-09-2019West-GraftdijkKennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, brandveilig gebruik Stichting Forte Kinderopvang, Kanaaldijk 1a, West-Graftdijk

Betreft: Overig (gmb-2019-217317)

10-07-2019West-GraftdijkVerleende omgevingsvergunning, kappen van een berk in voortuin, P. Pieterzoon Kroonstraat 2, West-Graftdijk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-169791)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.