Drimble

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - Boerenweg 42 te Arcen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Venlo op 23 april 2019, betreffende een object gelegen in Arcen.

informatie alleen over arcen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
- Boerenweg 42 te Arcen

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning heeft besloten de beslistermijn te verlengen:

Boerenweg 42 te Arcen

Voor het oprichten van een garage

Verzonden op 18 april 2019

Kenmerk 1427534

Door dit besluit is de uiterste beslisdatum 1 juni 2019

Bezwaar/beroep

Tegen dit verlengingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Arcen:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019Arcenstookverbod Lingsforterweg (sectie D 2191) te Arcen

Betreft: Overig (gmb-2019-241912)

14-10-2019ArcenGemeente Venlo - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats - Op de Hor Arcen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-56690)

07-10-2019Arcenverleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure - Lingsforterweg (sectie D 1218) te Arcen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-241870)

18-09-2019ArcenGeaccepteerde sloopmelding - Burgemeester Gubbelsplein 2 te Arcen

Betreft: Meldingen (gmb-2019-228322)

17-09-2019ArcenGeaccepteerde sloopmelding - Ds. Kingstraat 31 te Arcen

Betreft: Meldingen (gmb-2019-227488)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.