Drimble

Verleende omgevingsvergunning Hoofdstraat 105, 7311 JZ, Apeldoorn, het plaatsen van lichtreclame

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Apeldoorn op 23 april 2019, betreffende een object gelegen in Apeldoorn.

informatie alleen over apeldoorn

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Hoofdstraat 105, 7311 JZ, Apeldoorn, het plaatsen van lichtreclame

Datum verzending: 18-04-2019

Wabonummer: D19/020837

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket).

Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Apeldoorn:

DatumBetreftOnderwerp
23-08-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning De Rotstuin 9, Apeldoorn, het oprichten van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-209480)

23-08-2019ApeldoornVerleende evenementenvergunning: 19/63397 Besloten tuinfeest aan de Laan van Zuidbroek 49 in Apeldoorn d.d. 7 september 2019

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-209398)

23-08-2019ApeldoornVerleende evenementenvergunning: 19/63015 Nazomerfeest Koninginnelaan, d.d. 28 september 2019 aan de Koninginnelaan vanaf nr. 40 tot aan de Langeweg in Apeldoorn

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-209227)

23-08-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning Mercatorplein 12A , 7316 HL Apeldoorn, het plaatsen van reclame

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-208954)

23-08-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning Ordenplein 10, 7312 NL Apeldoorn, het plaatsen van reclame

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-208902)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.