Drimble

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - Molendijk 13A te Velden

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Venlo op 23 april 2019, betreffende een object gelegen in Velden.

informatie alleen over velden

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
- Molendijk 13A te Velden

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning heeft besloten de beslistermijn te verlengen:

Molendijk 13A te Velden

Voor het oprichten van een erfafscheiding

Verzonden op 18 april 2019

Kenmerk 1447820

Door dit besluit is de uiterste beslisdatum 31 mei 2019

Bezwaar/beroep

Tegen dit verlengingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Velden:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019Veldenstookverbod Putterweg (sectie L 443) te Velden

Betreft: Overig (gmb-2019-247543)

16-10-2019Veldenstookverbod Genooierweg (sectie G 347) te Velden

Betreft: Overig (gmb-2019-249450)

16-10-2019Veldenstookverbod Straelseweg 7 te Velden

Betreft: Overig (gmb-2019-247757)

16-10-2019Veldenstookverbod Slinkweg (sectie I 325) te Velden

Betreft: Overig (gmb-2019-234693)

14-10-2019VeldenOntvangen aanvraag om een omgevingsvergunning- Kloosterstraat 3 te Velden

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-249300)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.