Drimble

Oldehoofsekanaal in Saaksum, Intrekkingsbesluit Ontheffing - snoeihout (Gemeente Westerkwartier)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Westerkwartier op 23 april 2019

informatie alleen over gemeente westerkwartier

Inhoud Overig:

Oldehoofsekanaal in Saaksum, Intrekkingsbesluit Ontheffing
- snoeihout

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend dat zij de volgende ontheffing FILLIN "" op grond van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer hebben ingetrokken;

Voor: het houden van een paasvuur

Locatie: Oldehoofsekanaal in Saaksum

Datum verzending: 18 april 2019

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van de besluiten naar de aanvrager, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, Postbus 100, 9350 AC Leek. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Westerkwartier:

DatumBetreftOnderwerp
15-10-2019ZuidhornKennisgeving ontvangst aanvraag voor het bouwen van een tijdelijk bijgebouw - Gaweg 10A in Zuidhorn

Betreft: Overig (gmb-2019-250523)

15-10-2019OldekerkKennisgeving ontvangst aanvraag voor Milieuneutraal veranderen van inrichting - Kuzemerweg 24 in Oldekerk

Betreft: Overig (gmb-2019-250385)

14-10-2019GrootegastNabij Egmondlaan 11 in Grootegast, Omgevingsvergunning Kap verleend

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-249194)

14-10-2019NuisKennisgeving ontvangst aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen - Nieuweweg 62 in Nuis

Betreft: Overig (gmb-2019-248722)

14-10-2019SebaldeburenKennisgeving ontvangst aanvraag voor het kappen van een es en vier populieren - aan de Westerzand ter hoogte van nummer 21 te Sebaldeburen

Betreft: Overig (gmb-2019-248591)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.