Drimble

Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure - Pannenberg 10 te Belfeld

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Venlo op 23 april 2019, betreffende een object gelegen in Belfeld.

informatie alleen over belfeld

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
- Pannenberg 10 te Belfeld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Pannenberg 10 te Belfeld

Voor het oprichten van een bedrijfsgebouw

Verzonden op 18 april 2019

Kenmerk 1448543

Inzage

De stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

Bezwaar

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Venlo,binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Voor informatie over de wijze en de precieze voorwaarden voor het indienen van bezwaar, schriftelijk of online, kijk op www.venlo.nl/bezwaar-en-beroep.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Belfeld:

DatumBetreftOnderwerp
09-10-2019BelfeldGeaccepteerde sloopmelding - Oranjeplein 2 te Belfeld

Betreft: Meldingen (gmb-2019-246063)

04-10-2019Belfeldverleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure - Schoolstraat 27 te Belfeld

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-241051)

17-09-2019BelfeldOntvangen aanvraag om een omgevingsvergunning - Industriestraat - Het Lager (sectie F 2365) te Belfeld

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-226755)

10-09-2019Belfeldverleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure - Vennekenstraat 3 te Belfeld

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-221516)

05-09-2019BelfeldOntvangen aanvraag om een omgevingsvergunning - Schoolstraat (sectie F 2621) te Belfeld

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-218294)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.