Drimble

Geweigerde omgevingsvergunning Keizersmantel 48, 7361 ZP, Beekbergen, het plaatsen van een in-uitrit

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Apeldoorn op 23 april 2019, betreffende een object gelegen in Beekbergen.

informatie alleen over beekbergen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Geweigerde omgevingsvergunning Keizersmantel 48, 7361 ZP, Beekbergen, het plaatsen van een in-uitrit

Datum verzending: 18-04-2019

Wabonummer: D19/020718

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket).

Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Beekbergen:

DatumBetreftOnderwerp
21-06-2019BeekbergenAanvraag omgevingsvergunning Loenenseweg 42, 7361 GC Beekbergen, het plaatsen van een tussenvloer

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-152599)

21-06-2019BeekbergenVerleende omgevingsvergunning Meester Van Der Kampweg 34, 7361 AK Beekbergen, het plaatsen van een dakkapel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-152560)

21-06-2019BeekbergenAanvraag omgevingsvergunning Oude Arnhemseweg 292, 7361 TW Beekbergen, het vergroten van een woning(dakkapel)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-153239)

20-06-2019BeekbergenVerleende omgevingsvergunning Voorste Kerkweg 5, 7361 ET Beekbergen , het vergroten van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-151468)

20-06-2019BeekbergenVerleende omgevingsvergunning Wolterbeeklaan 21B , 7361 ZD Beekbergen , het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-151419)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.