Drimble

Industriepark in Leek, Omgevingsvergunning verleend (Gemeente Westerkwartier)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Westerkwartier op 23 april 2019

informatie alleen over gemeente westerkwartier

Inhoud Omgevingsvergunning:

Industriepark in Leek, Omgevingsvergunning verleend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor: het wijzigen van een grootwinkelplein

Locatie: Industriepark 1, 3, 5n, 5r, 5v, 8 en 8a in Leek

Datum verzending: 18 april 2019

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van de besluiten naar de aanvrager, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, Postbus 100, 9350 AC Leek. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Westerkwartier:

DatumBetreftOnderwerp
22-10-2019MarumKennisgeving besluit op aanvraag voor het vervangen van het dak - Hamrik 15 in Marum

Betreft: Overig (gmb-2019-256361)

22-10-2019OpendeKennisgeving besluit op aanvraag voor het bouwen van een Alpacafarm - Provincialeweg 123 in Opende

Betreft: Overig (gmb-2019-256200)

21-10-2019TolbertKennisgeving ontvangst sloopmelding - Hoofdstraat 32 en 34 + Leuringslaan 2 t/m 24 (even) in Tolbert

Betreft: Meldingen (gmb-2019-255412)

21-10-2019OpendeKennisgeving ontvangst sloopmelding - Topweer 12 in Opende

Betreft: Meldingen (gmb-2019-255404)

21-10-2019Gem. WesterkwartierKennisgeving ontvangst melding APV/Bijzondere wetten - Burgemeester Brouwersstraat 40 te Garnwerd

Betreft: Overig (gmb-2019-254351)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.