Drimble

Ontvangen aanvraag om een omgevingsvergunning- Postweg (sectie E 855) te Venlo

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Venlo op 23 april 2019, betreffende een object gelegen in Venlo.

informatie alleen over venlo

Inhoud Omgevingsvergunning:

Ontvangen aanvraag om een omgevingsvergunning- Postweg (sectie E 855) te Venlo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning heeft ontvangen:

Postweg (sectie E 855) te Venlo

Voor het oprichten van een woning en garage

Ontvangen op 12 april 2019

Kenmerk 1467576

Tegen de ontvangst van deze aanvraag kunt u geen zienswijzen of bezwaar indienen. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Voor algemene informatie over deze aanvraag kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Venlo:

DatumBetreftOnderwerp
17-09-2019VenloGeaccepteerde sloopmelding - Jan Vermeerstraat 231 te Venlo

Betreft: Meldingen (gmb-2019-227483)

16-09-2019VenloOntvangen aanvraag om een omgevingsvergunning- Kleine Kerkstraat 18 te Venlo

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-226049)

16-09-2019Venloverleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure - Groot Bollerweg 2A te Venlo

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-225590)

16-09-2019Venloverleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure - La Fontainestraat 9 te Venlo

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-225695)

13-09-2019VenloOntvangen aanvraag om een omgevingsvergunning- Kaldenkerkerweg 26A te Venlo

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-225145)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.