Drimble

Peebosserdwarsweg 4 in Doezum, Weigeringsbesluit ontheffing - snoeihout (Gemeente Westerkwartier)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Westerkwartier op 23 april 2019

informatie alleen over gemeente westerkwartier

Inhoud Overig:

Peebosserdwarsweg 4 in Doezum, Weigeringsbesluit ontheffing
- snoeihout

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend dat zij de volgende ontheffing FILLIN "" op grond van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer hebben geweigerd;

Voor: het verbranden van snoeihout

Locatie: Peebosserdwarsweg 4 in Doezum, sectie O, nummer 299.

Datum verzending: 18 april 2019

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van de besluiten naar de aanvrager, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, Postbus 100, 9350 AC Leek. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Westerkwartier:

DatumBetreftOnderwerp
17-10-2019Gem. WesterkwartierKennisgeving besluit op aanvraag voor het innemen van een tijdelijke standplaats met een Ziggo service-bus in centrum - centrum van Zuidhorn

Betreft: Overig (gmb-2019-252460)

17-10-2019Gem. WesterkwartierKennisgeving ontvangst aanvraag voor het vervangen en vergroten van de aanlegsteiger - Aduarderdiep 1026 in Den Ham

Betreft: Overig (gmb-2019-252428)

17-10-2019Gem. WesterkwartierKennisgeving ontvangst aanvraag voor het vervangen en vergroten van de aanlegsteiger - Aduarderdiep 1026 in Den Ham

Betreft: Overig (gmb-2019-252423)

17-10-2019MarumKennisgeving besluit op aanvraag voor het organiseren van een Meezingfeest op 23 november 2019 - Hoornweg 46 in Marum

Betreft: Overig (gmb-2019-252373)

17-10-2019AduardKennisgeving ontvangst melding APV/Bijzondere wetten - Hamsterdreef 21 te Aduard

Betreft: Overig (gmb-2019-252322)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.