Drimble

Provincialeweg 116 in Doezum, Intrekkingsbesluit Ontheffing - snoeihout (Gemeente Westerkwartier)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Westerkwartier op 23 april 2019

informatie alleen over gemeente westerkwartier

Inhoud Overig:

Provincialeweg 116 in Doezum, Intrekkingsbesluit Ontheffing
- snoeihout

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken bekend dat zij de volgende ontheffing FILLIN "" op grond van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer hebben ingetrokken;

Voor: het houden van een paasvuur

Locatie: Provincialeweg 116 in Doezum

Datum verzending: 18 april 2019

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van de besluiten naar de aanvrager, daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, Postbus 100, 9350 AC Leek. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u een bezwaarschrift hebt ingediend. Voor behandeling van uw verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Westerkwartier:

DatumBetreftOnderwerp
19-09-2019Gem. WesterkwartierKennisgeving ontvangst aanvraag voor het organiseren van een Koetsentocht Museum Nienoord op 6 oktober 2019 door de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld

Betreft: Overig (gmb-2019-229756)

19-09-2019ZuidhornKennisgeving ontvangst aanvraag voor het aanleggen van een mountainbike route Sportlaan 1 in Zuidhorn

Betreft: Overig (gmb-2019-229692)

19-09-2019ZuidhornKennisgeving besluit op aanvraag voor het organiseren van Kom in Zuidhorn feest op 5 oktober 2019 Overtuinen, Dorpsvenne en Hoofdstraat in Zuidhorn

Betreft: Overig (gmb-2019-229672)

19-09-2019Gem. WesterkwartierKennisgeving ontvangst aanvraag voor een ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg op diverse wisselende locaties in de gemeente Westerkwartier

Betreft: Overig (gmb-2019-229657)

19-09-2019OldehoveKennisgeving ontvangst aanvraag voor het oprichten van een woning Julianastraat 3 in Oldehove

Betreft: Overig (gmb-2019-229654)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.