Drimble

Gemeente Apeldoorn - inrichten gehandicaptenparkeerplaats Muldersdreef 301 - Apeldoorn

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Apeldoorn op 23 april 2019, betreffende een object gelegen in Apeldoorn.

informatie alleen over apeldoorn

Inhoud Verkeersbesluit:

Inrichten gehandicaptenparkeerplaats Muldersdreef 301

Nr. 2019-263892

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet,

overwegende:

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtsregister van de eenheid Beheer & Onderhoud d.d. 23 september 2016 gemandateerd is aan de teammanager Regie en Beheer;

dat een verzoek is ontvangen om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten in de nabijheid van de Muldersdreef 301;

dat na onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de aanvrager zodanige beperkingen heeft

dat hij/zij recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart;

dat de aanvrager in het bezit is van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart;

dat de aanvrager niet beschikt over eigen parkeerruimte en daarom is aangewezen op openbare parkeergelegenheden;

dat inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan en dat het

daarom gewenst is aan het verzoek te voldoen;

dat de weg waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen in beheer is bij de gemeente

Apeldoorn;

dat de ‘Uitvoeringsvoorschriften gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken gemeente Apeldoorn’ op dit verkeersbesluit van toepassing zijn;

dat, gelet op artikel 24 BABW, afstemming heeft plaatsgevonden op basis van een vooraf, met de gemandateerde van de korpschef, vastgesteld werkproces ‘Verkeersbesluiten voor gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken’, leidend tot een positief advies;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990,

besluiten

door het plaatsen van een bord model E6 conform bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij de aanvrager, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Muldersdreef nabij huisnummer 301 aan te wijzen.

Namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Erwin Knijnenburg

Teammanager

bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken na publicatie te sturen naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Apeldoorn:

DatumBetreftOnderwerp
23-08-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning De Rotstuin 9, Apeldoorn, het oprichten van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-209480)

23-08-2019ApeldoornVerleende evenementenvergunning: 19/63397 Besloten tuinfeest aan de Laan van Zuidbroek 49 in Apeldoorn d.d. 7 september 2019

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-209398)

23-08-2019ApeldoornVerleende evenementenvergunning: 19/63015 Nazomerfeest Koninginnelaan, d.d. 28 september 2019 aan de Koninginnelaan vanaf nr. 40 tot aan de Langeweg in Apeldoorn

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-209227)

23-08-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning Mercatorplein 12A , 7316 HL Apeldoorn, het plaatsen van reclame

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-208954)

23-08-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning Ordenplein 10, 7312 NL Apeldoorn, het plaatsen van reclame

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-208902)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.