Drimble

Gemeente Apeldoorn - inrichten gehandicaptenparkeerplaats Kamerlingh Onnestraat - Apeldoorn

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Apeldoorn op 23 april 2019

informatie alleen over gemeente apeldoorn

Inhoud Verkeersbesluit:

Inrichten gehandicaptenparkeerplaats Kamerlingh Onnestraat

Nr. 2019-263712

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

gelet op artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet,

overwegende:

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtsregister van de eenheid Beheer & Onderhoud d.d. 23 september 2016 gemandateerd is aan de teammanager Regie en Beheer;

dat een verzoek is ontvangen om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten in de parkeerstrook ter hoogte van de nummers 69/75 in de Kamerlingh Onnestraat;

dat na onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de aanvrager zodanige beperkingen heeft

dat hij/zij recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart;

dat de aanvrager in het bezit is van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart;

dat de aanvrager niet beschikt over eigen parkeerruimte en daarom is aangewezen op openbare parkeergelegenheden;

dat inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan en dat het

daarom gewenst is aan het verzoek te voldoen;

dat de weg waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen in beheer is bij de gemeente

Apeldoorn;

dat de ‘Uitvoeringsvoorschriften gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken gemeente Apeldoorn’ op dit verkeersbesluit van toepassing zijn;

dat, gelet op artikel 24 BABW, afstemming heeft plaatsgevonden op basis van een vooraf, met de gemandateerde van de korpschef, vastgesteld werkproces ‘Verkeersbesluiten voor gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken’, leidend tot een positief advies;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990,

besluiten

door het plaatsen van een bord model E6 conform bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij de aanvrager, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de parkeerstrook ter hoogte van de nummers 69/75 in de Kamerlingh Onnestraat aan te wijzen.

Namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Erwin Knijnenburg

Teammanager

bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken na publicatie te sturen naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Apeldoorn:

DatumBetreftOnderwerp
20-06-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning Tingietersdonk 223, 7326 NK Apeldoorn, de daken van de 2 dakkapellen en uitbouw woonkamer schuin maken

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-151192)

20-06-2019ApeldoornAanvraag omgevingsvergunning Ploegersdonk 147, 7326 BJ Apeldoorn, het plaatsen van 2 schuren, een erfafscheiding en het kappen van 4 coniferen en 1 denneboom

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-152266)

20-06-2019Wenum WieselVerleende omgevingsvergunning Oude Zwolseweg 71, Wenum Wiesel, het oprichten van een woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-151632)

20-06-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning Berghuizerweg 149, 7312 SN Apeldoorn , het kappen van een berk

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-151621)

20-06-2019ApeldoornVerleende omgevingsvergunning Frisolaan 8, 7316 DC Apeldoorn, het kappen van 3 coniferen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-151593)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.