Drimble

Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwbouw woning op de locatie Welgelegen 1, 1304 in Burgerbrug

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schagen op 19 april 2019, betreffende een object gelegen in Burgerbrug.

informatie alleen over burgerbrug

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwbouw woning op de locatie Welgelegen 1, 1304 in Burgerbrug

Zaaknummer: O-19-0111

Besluitdatum: 17 april 2019

Besluit: verleende vergunning

Locatie: Welgelegen 1, 1304 in Burgerbrug

Omschrijving: het realiseren van een nieuwbouw woning

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, belt u ons dan? Dit kan via nummer (0224) 210 400. Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken vanaf 18 april 2019 een bezwaarschrift aan ons zenden. Hoe u dit kunt doen staat op www.schagen.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.

Kosten

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening of een beroepszaak bij de rechtbank, brengt de rechtbank kosten in rekening. Dit heet griffirecht. Hetzelfde geldt voor de overige rechtsprekende instanties, zoals de Raad van State. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Burgerbrug:

DatumBetreftOnderwerp
11-07-2019BurgerbrugVerleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonneakker op de locatie Belkmerweg 27, 1754 GB in Burgerbrug

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-171952)

05-07-2019BurgerbrugVerleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwbouw woning en het maken van een uitweg op de locatie Welgelegen 3, 1754 JK in Burgerbrug

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-165943)

05-07-2019BurgerbrugBesluit nummeraanduiding Welgelegen 3 in Burgerbrug

Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-166628)

28-06-2019BurgerbrugKennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer

Betreft: Overig (gmb-2019-159575)

26-06-2019BurgerbrugAanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie Pettemerweg 21, 1754 KJ in Burgerbrug

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-156191)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.