Drimble

Omgevingsvergunning – uitgebreid – verleend (Bergweg 2 te Venray)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Venray op 18 april 2019, betreffende een object gelegen in Venray.

informatie alleen over venray

Inhoud Omgevingsvergunning:

Omgevingsvergunning – uitgebreid – verleend (Bergweg 2 te Venray)

Bergweg 2 te Venray - het veranderen van het gebruik en het brandveilig gebruiken van een pand (HZ-OMV-2018-0309)

U kunt de desbetreffende stukken inzien gedurende een periode van zes weken met ingang van 19 april 2019.

Het besluit betreft de activiteit(en):

 • Bouw

 • Brandveilig gebruik (vergunning)

 • Het is noodzakelijk hiervoor een afspraak te maken. Tegen een besluit om een vergunning te verlenen, in te trekken of te weigeren kunt u een beroepschrift indienen bij de rechtbank Limburg. Dit doet u door binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift te sturen aan de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

  Het beroepschrift kan, tijdens de beroepstermijn, worden ingediend wanneer u:

 • belanghebbende bent; en

 • tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 • Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht

 • de gronden van het beroep.

 • Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u als onverwijlde spoed dit vereist de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

  U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

  namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

  Ingrid Starmans


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Venray:

  DatumBetreftOnderwerp
  17-10-2019VenrayWet milieubeheer - meldingen (art. 8.40 Wm) (Langstraat 6 te Venray)

  Betreft: Meldingen (gmb-2019-249462)

  17-10-2019VenrayVerruiming geluidsnormen individuele dagen - Artikel 4:3 APV (Zuidsingel 2 te Venray)

  Betreft: Overig (gmb-2019-250919)

  17-10-2019VenrayOmgevingsvergunning - regulier - beslistermijn verlengd (Dr. Kortmannweg 6 te Venray)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252010)

  17-10-2019VenrayOmgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Julianasingel 29 te Venray)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252007)

  17-10-2019VenrayOmgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Bingelkruid 1 te Venray)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-251998)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.