Drimble

Sloten, Lytse Jerden 1: verleende ontheffing verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank, 20 t/m 22 juni 2019 (DO 20190005) (Sloten)

Overig gepubliceerd door de Gemeente De Fryske Marren (De Friese Meren) op 17 april 2019, betreffende een object gelegen in Sloten.

informatie alleen over sloten

Inhoud Overig:

Sloten, Lytse Jerden 1: verleende ontheffing verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank, 20 t/m 22 juni 2019 (DO 20190005)

Op 15 april 2019 is een ontheffing verleend voor deze locatie. Het gaat om het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens het jaarlijks treffen van Harley club Lakes Chapter Holland van donderdag 20 juni tot en met zaterdag 22 juni 2019 op het recreatiepark de Jerden.

Wilt u bezwaar maken?

Als u meent door dit besluit rechtstreeks benadeeld te zijn, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren (De Friese Meren), Postbus 101, 8500 AC Joure. Het college moet uw brief binnen zes weken na genoemde datum van verlening hebben ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

 • Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunt u vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

  Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.

  Voor nadere informatie over de procedure en eventuele bijkomende kosten kunt u terecht bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sloten:

  DatumBetreftOnderwerp
  11-09-2019SlotenSloten, Bolwerk Zuidzijde 79: aanvraag vergunning zonnepanelen (OV 20190412/4637535)

  Betreft: Overig (gmb-2019-223124)

  04-09-2019SlotenSloten, Koestraat 24: aanvraag vergunning vervangen handelsreclame (OV 20190384/4619109)

  Betreft: Overig (gmb-2019-217081)

  31-07-2019SlotenSloten, Baanweg 96: verleende vergunning nieuwbouw kapschuur (OV 20190123/4283241)

  Betreft: Overig (gmb-2019-190453)

  19-06-2019SlotenSloten, centrum, Lytse Jerden: verleende evenementenvergunning Sipelsneon, oldtimerdag, tuinfeest (EV 20190083)

  Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-150672)

  19-06-2019SlotenSloten, Baanweg 96: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning nieuwbouw kapschuur (OV 20190123/4283241)

  Betreft: Overig (gmb-2019-150531)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.