Drimble

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 Linschoten

Overig gepubliceerd door de Gemeente Montfoort op 16 april 2019, betreffende een object gelegen in Linschoten.

informatie alleen over linschoten

Inhoud Overig:

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 Linschoten

De gemeente Montfoort heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor de sloop van de twee bestaande gebouwen, en de nieuwbouw van een woonhuis, op het perceel aan de Liefhovendijk 4 in Linschoten. De aanvraag om omgevingsvergunning is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van het nieuwe woonhuis, vanwege het wegverkeer op de M.A. Reinaldaweg (N204), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. De gemeente kan de omgevingsvergunning pas verlenen, nadat de ontheffing van de voorkeurswaarde is verleend.

Zienswijze

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na deze publicatie zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen. Bent u belanghebbende? Dan kunt u uw brief richten aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer Z/19/136616.

Inzage van de stukken

Het ontwerp van het besluit hogere waarden met bijbehorende stukken ligt van 17 april 2019 tot en met 28 mei 2019 ter inzage. U kunt de documenten tijdens de inzagetermijn kosteloos inzien bij het stadskantoor in Montfoort.

Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00.

Montfoort 16 april 2019

Namens

College van burgemeester en wethouders gemeente Montfoort


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Linschoten:

DatumBetreftOnderwerp
29-10-2019LinschotenOntwerp omgevingsvergunning Liefhovendijk 4 te Linschoten ter inzage

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-59155)

09-07-2019LinschotenBesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 Linschoten

Betreft: Overig (gmb-2019-166329)

14-05-2019LinschotenVoorontwerpbestemmingsplan ‘'Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten'’

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-26377)

16-04-2019LinschotenOntwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 Linschoten

Betreft: Overig (gmb-2019-89323)

23-01-2019LinschotenGemeente Montfoort - Verkeersbesluit Vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische voertuigen in De Kolk te Linschoten - De Kolk, ter hoogte van Vijzelplantsoen huisnr. 1

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-3619)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.