Drimble

Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Holten, Maneschijnsweg 27' (28 maart 2019)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Rijssen-Holten op 9 april 2019, betreffende een object gelegen in Holten.

informatie alleen over holten

Inhoud Bestemmingsplan:

Vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Holten, Maneschijnsweg 27' (28 maart 2019)

Dit vastgestelde bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Maneschijnsweg 27, 7451 LJ te Holten. Dit plan maakt planologisch het realiseren van een plattelandsappartement en de uitbreiding van het bouwrecht voor bijgebouwen naar 300 m2 mogelijk.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2018006-0401 en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPB2018006-/NL.IMRO.1742.BPB2018006-0401/

U kunt het bestemmingsplan vanaf woensdag 10 april 2019 t/m dinsdag 21 mei 2019 inzien bij het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Er kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die op tijd zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken.

Beroep instellen kan vanaf de donderdag na terinzagelegging gedurende de genoemde termijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst het besluit totdat op dat verzoek is beslist. Meer informatie over beroep vindt u op www.rijssen-holten.nl/beroep. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimte.

Rijssen,

9 april 2019

burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten,

Namens deze:

A.C.Hofland,

burgemeester

A.C. van Eck,

gemeentesecretaris


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Holten:

DatumBetreftOnderwerp
09-10-2019HoltenWet milieubeheer, Passie voor Honden, Fabrieksweg 6B

Betreft: Milieuvergunning

09-10-2019HoltenOngewijzigd vastgesteld ‘Wonen Holten, Ericaweg 2’

Betreft: Bestemmingsplan

09-10-2019HoltenOngewijzigd vastgesteld “Buitengebied Holten, herontwikkeling Jeurlinksweg 5’

Betreft: Bestemmingsplan

09-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Vianenweg 44, het kappen van bomen (verleende vergunning)

Betreft: Omgevingsvergunning

09-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Vianenweg 176, het kappen van bomen (verleende vergunning)

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.