Drimble

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 20 in Amstenrade (Gemeente Beekdaelen)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Beekdaelen op 5 april 2019

informatie alleen over gemeente beekdaelen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 20 in Amstenrade

De gemeente Beekdaelen heeft op 4 april 2019 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer W-2019-102 voor het verbouwen van een woonhuis, gelegen Hoofdstraat 20 in Amstenrade. De vergunning is verleend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking/verzending een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar:

Gemeente Beekdaelen/ College van Burgemeester en Wethouders / Postbus 22000 / 6360 AA Nuth

Vermeld het volgende in uw bezwaarschrift:

Uw naam en adres / uw handtekening / de datum van het bezwaar (dagtekening) / een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht / de motivering van uw bezwaar (de gronden)

Uw bezwaarschrift zorgt er niet voor dat geen uitvoering mag worden gegeven aan het besluit. In juridische zin betekent dit dat uw bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Om dit te voorkomen kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg / Sector bestuursrecht / Postbus 950 / 6040 AZ Roermond


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Beekdaelen:

DatumBetreftOnderwerp
23-08-2019Gem. BeekdaelenKennisgeving besluit op evenement Alfa Open Air te Oirsbeek

Betreft: Overig (gmb-2019-208799)

23-08-2019Gem. BeekdaelenKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Beekerpark 22

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-208977)

22-08-2019SchinveldKennisgeving besluit op aanvraag Beekstraat 1 aan het Wilhelminaplein in Schinveld

Betreft: Overig (gmb-2019-208139)

20-08-2019SchinnenKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Vonderstraat 33 in Schinnen

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-205961)

20-08-2019MerkelbeekKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Marijkestraat 8 in Merkelbeek

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-206267)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.