Drimble

Ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen Holten, Ericaweg 2’

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Rijssen-Holten op 2 april 2019, betreffende een object gelegen in Holten.

informatie alleen over holten

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen Holten, Ericaweg 2’

Dit ontwerpbestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Ericaweg 2, 7451 JJ te Holten. Het plan maakt planologisch het verplaatsen van het bouwblok mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPHW2019002-0301 en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het plan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPHW2019002-/NL.IMRO.1742.BPHW2019002-0301/

U kunt het ontwerpplan en de bijbehorende stukken vanaf woensdag 3 april 2019 t/m dinsdag 14 mei 2019 inzien bij het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. Gedurende deze termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpplan bij de Gemeenteraad van Rijssen-Holten, o.v.v. zienswijze en de naam van het ontwerpplan. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van het ontwerpplan deze betrekking heeft.

Uw zienswijze stuurt u naar Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker Ruimte.

Meer informatie over zienswijzen vindt u op www.rijssen-holten.nl/zienswijze.

Rijssen,

2 april 2019

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten,

Namens deze:

A.C.Hofland,

burgemeester

A.C. van Eck,

gemeentesecretaris


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Holten:

DatumBetreftOnderwerp
09-10-2019HoltenWet milieubeheer, Passie voor Honden, Fabrieksweg 6B

Betreft: Milieuvergunning

09-10-2019HoltenOngewijzigd vastgesteld ‘Wonen Holten, Ericaweg 2’

Betreft: Bestemmingsplan

09-10-2019HoltenOngewijzigd vastgesteld “Buitengebied Holten, herontwikkeling Jeurlinksweg 5’

Betreft: Bestemmingsplan

09-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Vianenweg 44, het kappen van bomen (verleende vergunning)

Betreft: Omgevingsvergunning

09-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Vianenweg 176, het kappen van bomen (verleende vergunning)

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.