Drimble

Gemeente Molenlanden, ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure Schoonenburgweg 15 te Nieuw-Lekkerland, zaaknummer 1001605

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Molenlanden op 29 maart 2019

informatie alleen over gemeente molenlanden

Inhoud Omgevingsvergunning:

Gemeente Molenlanden, ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure Schoonenburgweg 15 te Nieuw-Lekkerland, zaaknummer 1001605

Kennisgeving ter inzage legging ontwerp omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden maken bekend dat zij de volgende ontwerp omgevingsvergunning ter inzage hebben gelegd:

Activiteit:

Het brandveilig gebruiken van een bouwwerk

Voor: het brandveilig gebruik van een zorgboerderij.

Locatie: Schoonenburgweg 15 te Nieuw-Lekkerland

Startdatum ter inzage legging: vanaf 29 maart 2019 tot en met 9 mei 2019

Zienswijze

De aanvraag en de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 29 maart 2019 ter inzage gelegd. U kunt binnen zes weken na start van de ter inzage termijn eventuele zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden, Postbus 5, 2970 AA te Bleskensgraaf. Voor meer informatie over deze ontwerp omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met het vakteam Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer: 088 75 15 000.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Molenlanden:

DatumBetreftOnderwerp
18-10-2019Groot-AmmersGemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Gelkenes 58 te Groot-Ammers, zaaknummer 1023961

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-253644)

18-10-2019HoogbloklandGemeente Molenlanden, ingediende aanvraag omgevingsvergunning Onderweg 8 te Hoogblokland, zaaknummer 1036264

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-254272)

18-10-2019SchelluinenGemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Parallelweg 1 te Schelluinen, zaaknummer 1027933

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-253892)

18-10-2019BrandwijkGemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Kamperfoelie 26 te Brandwijk, zaaknummer 1032712

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-254114)

17-10-2019StreefkerkGemeente Molenlanden, verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Middenpolderweg 52 te Streefkerk, zaaknummer 1027509

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252465)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.