Drimble

Gemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning, , Vlietsingel (voormalig DEK-terrein inclusief parkeerterrein), Medemblik week 13

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Medemblik op 28 maart 2019, betreffende een object gelegen in Medemblik.

informatie alleen over medemblik

Inhoud Omgevingsvergunning:

Gemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning, , Vlietsingel (voormalig DEK-terrein inclusief parkeerterrein), Medemblik week 13

kappen van 35 bomen, herplantplicht voor 69 bomen binnen het bestemmingsplan “Woningbouw DEK-terrein Medemblik” zelf.

met verzenddatum 21-03-2019

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.

De bezwaarprocedure vindt u aan het einde van deze pagina Gemeentenieuws.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Medemblik:

DatumBetreftOnderwerp
22-08-2019MedemblikGemeente Medemblik, geaccepteerde sloopmelding, Kanaalstraat 52A, Medemblik week 34

Betreft: Overig (gmb-2019-207833)

22-08-2019MedemblikGemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning, Geldelozepad 8, Medemblik, week 34

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-207749)

22-08-2019MedemblikGemeente Medemblik, Aanvraag omgevingsvergunning, Poelweg 12, Medemblik, week 34

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-207637)

22-08-2019MedemblikGemeente Medemblik, Aanvraag omgevingsvergunning, bij Overleek 1, Medemblik, week 34

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-207633)

22-08-2019MedemblikGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Randweg 1C, Medemblik week 34

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-208335)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.