Drimble

Ontwerp wijzigingsplan Dorpsstraat 45 te Wervershoof (gemeente Medemblik)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Medemblik op 28 maart 2019, betreffende een object gelegen in Wervershoof.

informatie alleen over wervershoof

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerp wijzigingsplan Dorpsstraat 45 te Wervershoof (gemeente Medemblik)

Burgemeester en wethouders zijn van plan het bestemmingsplan “ Dorpskernen III “ te wijzigen voor het perceel Dorpsstraat 45 te Wervershoof.

Het ontwerp wijzigingsplan gaat over de verwijdering van de aanduiding ‘karakteristiek’ op het perceel

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan kunt u vanaf vrijdag 29 maart 2019 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21, Wognum. Het ontwerp wijzigingsplan is ook in te zien op www.medemblik.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

(planid: NL.IMRO.0420.WPDorpsstraat45-ON01)

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Wervershoof:

DatumBetreftOnderwerp
19-09-2019WervershoofGemeente Medemblik, Omgevingsvergunningvrij bouwen, Theo Koomenlaan 7, Wervershoof week 38

Betreft: Overig (gmb-2019-229309)

19-09-2019WervershoofGemeente Medemblik, Omgevingsvergunning, van rechtswege verleend, Simon Koopmanstraat naast nummer 159, Wervershoof. week 38

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-229303)

19-09-2019WervershoofGemeente Medemblik, Aanvraag omgevingsvergunning, Theo Koomenlaan 3, Wervershoof week 38

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-228399)

12-09-2019WervershoofGemeente Medemblik, geaccepteerde sloopmelding, Dorpsstraat 45, Wervershoof week 37

Betreft: Overig (gmb-2019-222954)

05-09-2019WervershoofGemeente Medemblik, Aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 45, Wervershoof week 36

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-217200)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.