Drimble

Gemeente Medemblik, Ontwerp Drank- en horecavergunning, week 13 (Twisk)

Drank- en horecavergunning gepubliceerd door de Gemeente Medemblik op 28 maart 2019, betreffende een object gelegen in Twisk.

informatie alleen over twisk

Inhoud Drank- en horecavergunning:

Gemeente Medemblik, Ontwerp Drank- en horecavergunning, week 13

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan het verzoek van:

Twisker Sport Vereniging aan de Dorpsweg 91A, 1676 GG Twisk

Inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf vrijdag 29 maart 2019 zes weken inzien in het gemeentehuis.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Twisk:

DatumBetreftOnderwerp
12-09-2019TwiskGemeente Medemblik, geaccepteerde sloopmelding, Dorpsweg 163A, Twisk week 37

Betreft: Overig (gmb-2019-222939)

05-09-2019TwiskGemeente Medemblik, Besluit aanvraag niet te behandelen, Dorpsweg 38A, Twisk week 36

Betreft: Overig (gmb-2019-217222)

05-09-2019TwiskGemeente Medemblik, Aanvraag omgevingsvergunning, Bennemeersweg 14, Twisk week 36

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-217173)

29-08-2019TwiskGemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning, Dorpsweg 87, Twisk week 35

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-213083)

22-08-2019TwiskGemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning, Fostedina 18, Twisk, week 34

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-207772)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.