Drimble

Gemeente Medemblik, Besluit ambtshalve wijzigen adres, week 13

Overig gepubliceerd door de Gemeente Medemblik op 28 maart 2019

informatie alleen over gemeente medemblik

Inhoud Overig:

Gemeente Medemblik, Besluit ambtshalve wijzigen adres, week 13

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon of personen niet op de juiste verblijfplaats ingeschreven staat/staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Als een persoon is verhuisd, gevestigd in Nederland of vertrokken naar het buitenland en in gebreke blijft met het doen van aangifte, wijzigt het college van burgemeester en wethouders het adres ambtshalve in de BRP.

Gevolgen

Het wijzigen van een adres kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een uitkering, ziektekostenverzekering of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

Wij hebben van onderstaande personen ambtshalve het adres gewijzigd naar land: Onbekend

Naam

Geboortedatum

Ingangsdatum

Osinski, W.A.

05-03-1983

31-01-2019

Pajor, A.S.

01-04-1988

31-01-2019

Gajlewicz, R.

21-03-1972

30-01-2019

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) bezwaar maken. Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na verzenddatum van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Uw bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat minimaal:

 • 1. Uw naam en adres

 • 2. De verzenddatum

 • 3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4. Uw motieven van het bezwaar

 • Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling genomen wordt. Een bezwaarschrift als bijlage van het e-mailbericht dat aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

  Inschrijven

  Verblijft u in Nederland maar staat u niet (meer) ingeschreven in de BRP, dan moet u aangifte doen bij de gemeente waar u woont/verblijft. U doet dit persoonlijk aan de balie van burgerzaken. Woont u in Medemblik, maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer 0229 85 6000.

  RNI

  Als u uitgeschreven bent naar het buitenland of onbekend dan hebben wij u gegevens overgedragen aan de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Een overzicht van de RNI-loketten vindt u op www.rijksoverheid.nl


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen in de gemeente Medemblik:

  DatumBetreftOnderwerp
  23-08-2019Gem. MedemblikReglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Medemblik 2019

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-207812)

  22-08-2019WervershoofGemeente Medemblik, Verkeersmaatregelen Keuter Prutrace , Onderdijk/Wervershoof week 34

  Betreft: Overig (gmb-2019-207847)

  22-08-2019Gem. MedemblikGemeente Medemblik, Verkeersmaatregelen PasPop, Benningbroek week 34

  Betreft: Overig (gmb-2019-207849)

  22-08-2019Gem. MedemblikGemeente Medemblik, Verkeersmaatregelen Kermis Onderdijk, Onderdijk week 34

  Betreft: Overig (gmb-2019-207841)

  22-08-2019Gem. MedemblikGemeente Medemblik, Evenementenvergunning, Klamptweid 70, Wervershoof, week 34

  Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-207837)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.