Drimble

APV, L.L. Veltkamp, paasvuur Holterbroek, Dorperdijk 15 (Holten)

Apv vergunning gepubliceerd door de Gemeente Rijssen-Holten op 19 maart 2019, betreffende een object gelegen in Holten.

informatie alleen over holten

Inhoud Apv vergunning:

APV, L.L. Veltkamp, paasvuur Holterbroek, Dorperdijk 15 (Holten)

In volgorde ziet u de datum, de omschrijving en de locatie van de activiteit, de aanvrager, het interne nummer en tussen haakjes de verzenddatum. APV II 21-04-19, paasvuur Holterbroek, Dorperdijk 15, 7451MK, L.L. Veltkamp, 190228 (07-03-19) Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen 6 weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Let op! Tegen besluiten voorzien van een II moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester én het college van burgemeester en wethouders. Lees meer in de toelichting in het kader onder punt 12. Toelichting Alle plannen, (ontwerp)besluiten, vergunningen en meldingen kunt u tijdens kantooruren inzien in het gemeentehuis bij het loket Ruimtelijk Domein. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie. De medewerkers van dit loket zijn telefonisch bereikbaar op (0548) 854 837. 12 Bezwaar Binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Voor verkeersbesluiten geldt dat belanghebbenden binnen 6 weken na de bekendmaking in de Staatscourant bezwaar kunnen maken. Dit kan schriftelijk naar Postbus 244, 7460 AE Rijssen of online via www.rijssen-holten.nl/bezwaar. Tijdens de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Hebt u een spoedeisend belang bij schorsing van het besluit? Dan kunt u naast het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Meer informatie over bezwaar vindt u op www.rijssen-holten.nl/bezwaar. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimtelijk Domein.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Holten:

DatumBetreftOnderwerp
17-07-2019HoltenAanvraag evenement, MAC de Holterberg, motocrosswedstrijden, Zuurberg

Betreft: Evenementenvergunning

16-07-2019HoltenOmgevingsvergunning Winkelbergweg 11, kappen bomen (ingekomen aanvraag)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-07-2019HoltenOmgevingsvergunning Van Nootensweg 1, kappen bomen (ingekomen aanvraag)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-07-2019HoltenOmgevingsvergunning Vianenweg 160 kavel 04,05,08,11,12,13,17,18,27,29,31,37,38,39, wijziging op reeds verleende vergunning 20020687 (verleende vergunning)

Betreft: Omgevingsvergunning

16-07-2019HoltenOmgevingsvergunning Schreursweg 6a, wijzigen installatie veehouderij (ingekomen aanvraag)

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.