Drimble

APV, Atletiek Vereniging Holten, Bevrijdingsloop, Valkenweg 4

Apv vergunning gepubliceerd door de Gemeente Rijssen-Holten op 19 maart 2019, betreffende een object gelegen in Holten.

informatie alleen over holten

Inhoud Apv vergunning:

APV, Atletiek Vereniging Holten, Bevrijdingsloop, Valkenweg 4

In volgorde ziet u de datum, de omschrijving en de locatie van de activiteit, de aanvrager, het interne nummer en tussen haakjes de verzenddatum. APV II 05-05-19, Bevrijdingsloop, Valkenweg 4, 7451HN, Atletiek Vereniging Holten, 190376 (12-03-19) Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen 6 weken na de verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Let op! Tegen besluiten voorzien van een II moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester én het college van burgemeester en wethouders. Lees meer in de toelichting in het kader onder punt 12. Toelichting Alle plannen, (ontwerp)besluiten, vergunningen en meldingen kunt u tijdens kantooruren inzien in het gemeentehuis bij het loket Ruimtelijk Domein. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie. De medewerkers van dit loket zijn telefonisch bereikbaar op (0548) 854 837. 12 Bezwaar Binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Voor verkeersbesluiten geldt dat belanghebbenden binnen 6 weken na de bekendmaking in de Staatscourant bezwaar kunnen maken. Dit kan schriftelijk naar Postbus 244, 7460 AE Rijssen of online via www.rijssen-holten.nl/bezwaar. Tijdens de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Hebt u een spoedeisend belang bij schorsing van het besluit? Dan kunt u naast het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Meer informatie over bezwaar vindt u op www.rijssen-holten.nl/bezwaar. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimtelijk Domein.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Holten:

DatumBetreftOnderwerp
09-10-2019HoltenWet milieubeheer, Passie voor Honden, Fabrieksweg 6B

Betreft: Milieuvergunning

09-10-2019HoltenOngewijzigd vastgesteld ‘Wonen Holten, Ericaweg 2’

Betreft: Bestemmingsplan

09-10-2019HoltenOngewijzigd vastgesteld “Buitengebied Holten, herontwikkeling Jeurlinksweg 5’

Betreft: Bestemmingsplan

09-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Vianenweg 44, het kappen van bomen (verleende vergunning)

Betreft: Omgevingsvergunning

09-10-2019HoltenOmgevingsvergunning Vianenweg 176, het kappen van bomen (verleende vergunning)

Betreft: Omgevingsvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.