Drimble

Omgevingsvergunning – uitgebreid - ontwerp (Bergweg 2 te Venray)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Venray op 21 februari 2019, betreffende een object gelegen in Venray.

informatie alleen over venray

Inhoud Omgevingsvergunning:

Omgevingsvergunning – uitgebreid
- ontwerp (Bergweg 2 te Venray)

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens een besluit te nemen op de aanvraag Bergweg 2 te Venray - het brandveilig gebruik van het pand (naschoolse opvang) (HZ-OMV-2019-0056).

Dit voorgenomen besluit betreft de activiteit(en):

 • Brandveilig gebruik (vergunning)

 • U kunt de desbetreffende stukken inzien gedurende een periode van zes weken met ingang van 22 februari 2019. Het is noodzakelijk hiervoor een afspraak te maken. Tijdens de inzagetermijn kunt u een gemotiveerde schriftelijke zienswijze indienen over de ontwerp vergunning, de ontwerp weigering en de ontwerp intrekking. De zienswijze kunt u indienen bij Burgemeester en Wethouders. Op verzoek kunt u ook een mondelinge zienswijze indienen. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. U kunt hiervoor naar https://www.venray.nl/melding-klacht-bezwaar-en-zienswijze.

  namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

  Ingrid Starmans


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Venray:

  DatumBetreftOnderwerp
  17-10-2019VenrayWet milieubeheer - meldingen (art. 8.40 Wm) (Langstraat 6 te Venray)

  Betreft: Meldingen (gmb-2019-249462)

  17-10-2019VenrayVerruiming geluidsnormen individuele dagen - Artikel 4:3 APV (Zuidsingel 2 te Venray)

  Betreft: Overig (gmb-2019-250919)

  17-10-2019VenrayOmgevingsvergunning - regulier - beslistermijn verlengd (Dr. Kortmannweg 6 te Venray)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252010)

  17-10-2019VenrayOmgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Julianasingel 29 te Venray)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252007)

  17-10-2019VenrayOmgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Bingelkruid 1 te Venray)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-251998)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.