Drimble

Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een uitrit met automatische poort, St. Michaelsberch 1, 8831ZM, Winsum (Winsum (FR))

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Waadhoeke op 6 februari 2019, betreffende een object gelegen in Winsum (FR).

informatie alleen over winsum (fr)

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een uitrit met automatische poort, St. Michaelsberch 1, 8831ZM, Winsum

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

De taken van de afdeling VTH zijn onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en aanverwante regelgeving.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke maken bekend dat met de reguliere procedure een omgevingsvergunning is verleend voor:

 • St. Michaelsberch 1, 8831ZM Winsum, tbv het realiseren van een uitrit met automatische poort, V-20180475 (verzonden 29-01-2019;

 • Heeft u vragen?

  Voor informatie over de aanvraag of procedure kunt u bellen met de afdeling V&VTH (0517-380380).

  Bezwaar maken?

  Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken (Algemene wet bestuursrecht). Doet u dat binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.

  U stuurt uw bezwaar naar:

  college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke

  Postbus 58

  8800 AB FRANEKER

  In uw bezwaar staat in ieder geval:

 • uw naam en adres;

 • de datum;

 • het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • waarom u het niet eens bent met dit besluit;

 • uw handtekening.

 • Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

  Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

  Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

  Rechtbank Noord-Nederland

  Afdeling bestuursrecht

  Postbus 150

  9700 AD Groningen


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Winsum (FR):

  DatumBetreftOnderwerp
  23-05-2019Winsum (FR)Verleende ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, verschillende data, 19.00 tot 24.00 uur/18.30 tot 24.00 uur, perceel Skans 12A, 8831 XS, Winsum

  Betreft: Overig (gmb-2019-126969)

  20-03-2019Winsum (FR)Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), kappen van een boom, Tsjerkebuorren 20, Winsum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-66443)

  20-03-2019Winsum (FR)Verleende omgevingsvergunning Weakens 3 Winsum (uitgebreide procedure)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-66486)

  20-02-2019Winsum (FR)Verleende ontheffing geluidsvoorschriften en ontheffing voor het plaatsen van sandwichborden, MFC De Helling, gemeente Waadhoeke

  Betreft: Verordeningen en reglementen (gmb-2019-40234)

  13-02-2019Winsum (FR)Verleende omgevingsvergunning, realiseren paardenbak, Weakens 10, Winsum

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-34666)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.