Drimble

Verleende omgevingsvergunning Tafelbergweg t.h.v. Noorderheide 2 Laren

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Laren op 25 januari 2019, betreffende een object gelegen in Laren.

informatie alleen over laren

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Tafelbergweg t.h.v. Noorderheide 2 Laren

 • 1. Tafelbergweg t.h.v. Noorderheide 2, 1251 AA, het vellen van 1 boom (Gem. kaplijst 2018), verzonden op 16 januari 2019.

 • Bezwaar:

  Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden bij burgemeester en wethouders, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. De datum van bekendmaking is per besluit aangegeven. Bekendmaking van een besluit geschiedt door toezending of uitreiking aan de aanvrager. De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes. U kunt hiervoor een afspraak maken via het Klantcontactcentrum, bereikbaar op telefoonnummer 14 035.

  Degene die een bezwaarschrift indient kan ook een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

  Informatie:

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving (telefoonnummer 14 035).


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Laren:

  DatumBetreftOnderwerp
  04-04-2020LarenVerlengen beslistermijn omgevingsvergunning Raboes 21, 1251 AK, het intern wijzigen van de woning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-88187)

  04-04-2020LarenAangevraagde omgevingsvergunning Brink 1, 1251 KR, het vellen van 1 boom

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-88182)

  02-04-2020LarenVerleende omgevingsvergunning Eemnesserweg 92, 1251 NE, het verbouwen van de woning en het plaatsen van een zwembad

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86124)

  02-04-2020LarenAangevraagde omgevingsvergunning Raboes 19 + 21, 1251 AK, het vellen van 37 bomen

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86020)

  02-04-2020LarenVerlengen beslistermijn omgevingsvergunning Hoefloo 1, 1251 EA, het vellen van 1 boom

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-86039)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.